In Danes Worldwide’s latest newsletter they announce the Danish government’s requirement of staying in Denmark to be eligible for ‘dagpenge’ will be withdrawn in the near future as the new government has taken office.

From the newsletter (in Danish):

Den socialdemokratiske regering garanterer nu, at det omstridte opholdskrav, som begrænser udlandsdanskeres ret til dagpenge, bliver trukket tilbage.

”Danes Worldwide har fra første færd kraftigt advaret mod den tidligere regerings indførelse af opholdskravet i december 2018,” siger generalsekretær Anne Marie Dalgaard. ”Opholdskravet er dybt urimeligt og dertil decideret ufornuftigt for vores danske medborgere i udlandet, for dansk erhvervsliv og for vores velfærdssamfund. Vi er forstående over for, at det rent praktisk kan blive svært at omgøre den omstridte lov umiddelbart efter, at Folketinget samles den 1. oktober. Men vi opfordrer til, at tilbagetrækningen af opholdskravet bliver meget højt prioriteret af regeringen, da udlandsdanskere på ingen måde er tjent med den nuværende usikre situation,” understreger generalsekretæren.

Anne Marie Dalgaard er i kontakt med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om et snarligt møde, hvor hun vil få lejlighed til at uddybe en række aktuelle problematikker for de udlandsdanskere, der vender tilbage til det danske arbejdsmarked.

 

Read the whole newsletter here (in Danish).