You may not need it now while you are employed here in Thailand. Nevertheless, there might come a situation where you will have to go back to Denmark and may not have a job on hand where the unemployment benefits you have paid to before may come in handy. As it is now there are limited possibilities for any benefits. However, there is now hope from the Danish parliament. We have from our partner organization received the following (in Danish!).

Regeringen arbejder nu på et lovforslag, som afskaffer det udskældte opholdskrav for retten til dagpenge. Siden kravet blev vedtaget, har Danes Worldwide arbejdet for at få det fjernet, da det har stor negativ betydning for vores medlemmer.
Det nye forslag indeholder bl.a. en overgangsregel, som gør det muligt for dig at genoprette dit medlemskab i a-kassen med tilbagevirkende kraft. Hvis du meldte dig ud af a-kassen, fordi du blev afskåret fra dagpenge på grund af opholdskravet, kan du melde dig ind igen uden at miste din anciennitet.

Lovforslaget er netop sendt i høring i Folketinget og DWW vil vende tilbage herom – læs mere her.